Informace ohledně situace okolo onemocnění

-Výtěr ke zjištění onemocnění původce COVID – 19 lékař indikuje (doporučí) pouze tehdy, pokud je k tomu důvod (průběh nemoci, kontakty, rizikové děti). Pokud není vyšetření z pohledu PLDD indikováno, a přesto je osobou či institucí vyžadováno, je takové vyšetření zpoplatněno (samoplátci)

– v případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chron. rýma, alergické onem. apod.) si škola může vyžádat od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému ev. rodič přiloží kopii lékařské zprávy z odborné ambulance. Kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů může podat jen rodič. Lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost omlouvá jen rodič.

– Pokud dítě onemocnělo, obecně se považuje bez ohledu na vývoj klinického obrazu za nezpůsobilé k přijetí do kolektivu nejméně 5-10 dní dle onemocnění. Lékař nevydává potvrzení o zdravotním stavu.

– Nepřítomnost žáka ve škole nepotvrzuje PLDD, za docházku ručí a nepřítomnost vždy omlouvají rodiče (zákonní zástupci)

Objednávání do ambulance

Vždy je potřeba se telefonicky objednat (na pevnou linku) a my vám určíme čas, kdy máte přijít na vyšetření, aby se zabránilo kontaktu s jinými lidmi. Do ordinace přijít s rouškou, nebo šátkem přes pusu. Ordinace bude zamčená, vždy je potřeba zazvonit.

Informativní letáček pro indikované k PCR

Dole si můžete zobrazit elektronický letáček pro pacienty indikované k PCR odběru v rámci našeho kraje

Upozornění ohledně koronaviru

Máte- li:

  • horečku nad 38 ºC
  • kašel
  • dušnost
  • byli jste v kontaktu s člověkem s koronavirem

NEVSTUPUJTE DO ORDINACE ANI DO ČEKÁRNY A KONTAKTUJTE TELEFONICKY OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE.

Informace k situaci ohledně COVID-19

Na našich stránkách jsme pro vás připravili sekci, kde najdete veškeré info ohledně koronaviru