Posudky

  • K vyšetření je vhodné předem se objednat nejlépe telefonicky, se sestrou se domluvíte zda je nutná přítomnost dítěte, s sebou vezměte zprávy od lékařů, u kterých je dítě sledováno. Na základě toho bude vydán posudek s platností na 2 roky. Po ukončení zotavovací akce jsou pořadatelé povinni posudek vrátit, aby mohl být použit znovu!
  • K vyšetření je vhodné se předem objednat.  U vyšetření je nutná přítomnost dítěte, s sebou vezměte nálezy od lékařů u kterých je dítě sledováno. Je třeba znát název školy a kód oboru. Posudek se přiloží jako součást přihlášky na střední školu.
  • Pozn. spousta oborů lékařský posudek nepotřebuje (gymnázia, obchodní akademie, většina humanitních oborů).
  • Zejména posuzování výkonnostního sportu (zjednodušeně znamená, že dítě má pravidelné tréninky, je registrováno v organizaci a účastní se soutěží)

    Před provedením posudku je třeba se objednat na vyšetření EKG pro sportovce u MUDr. Bogny Jiravské ( www.sportovniambulance.cz ) nebo u MUDr. Hynka Canibala v NsP Havířov (tel. Číslo 596 491 111) – EKG je platné 2 roky.

    S výsledkem EKG a nálezy specialistů si po předchozí tel. domluvě přijdete k nám potvrdit posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu. S sebou přineste vyplněný dotazník pro sportovce (ke stažení na našich webových stránkách, nebo je možno vyplnit u nás v ordinaci). Posudek je platný jeden rok.Pro následné prohlídky týkající se stejného sportu není již znovu potřeba EKG.