Posudky

Posudky

  • K vyšetření je vhodné předem se objednat nejlépe telefonicky, se sestrou se domluvíte zda je nutná přítomnost dítěte, s sebou vezměte zprávy od lékařů, u kterých je dítě sledováno. Na základě toho bude vydán posudek s platností na 2 roky. Po ukončení zotavovací akce jsou pořadatelé povinni posudek vrátit, aby mohl být použit znovu!
  • K vyšetření je vhodné se předem objednat.  U vyšetření je nutná přítomnost dítěte, s sebou vezměte nálezy od lékařů u kterých je dítě sledováno. Je třeba znát název školy a kód oboru. Posudek se přiloží jako součást přihlášky na střední školu.
  • Pozn. spousta oborů lékařský posudek nepotřebuje (gymnázia, obchodní akademie, většina humanitních oborů).
  • Zejména posuzování výkonnostního sportu (zjednodušeně znamená, že dítě má pravidelné tréninky, je registrováno v organizaci a účastní se soutěží)

    Před provedením posudku je třeba se objednat na vyšetření EKG pro sportovce u MUDr. Bogny Jiravské ( www.sportovniambulance.cz ) nebo u MUDr. Hynka Canibala v NsP Havířov (tel. Číslo 596 491 111) – EKG je platné 2 roky.

    S výsledkem EKG a nálezy specialistů si po předchozí tel. domluvě přijdete k nám potvrdit posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu. S sebou přineste vyplněný dotazník pro sportovce (ke stažení na našich webových stránkách, nebo je možno vyplnit u nás v ordinaci). Posudek je platný jeden rok.Pro následné prohlídky týkající se stejného sportu není již znovu potřeba EKG.

Naše pevná linka je mimo provoz!

Naše pevná linka je aktuálně mimo provoz. Na opětovném zprovoznění intenzivně pracujeme.

Informace k situaci ohledně COVID-19

Na našich stránkách jsme pro vás připravili sekci, kde najdete veškeré info ohledně koronaviru